HWiNFO32 5.90

HWiNFO32 5.90

Martin Malik – Freeware – Windows
ra khỏi 30 phiếu
4 Stars User Rating
HWiNFO32 là chuyên nghiệp phần cứng thông tin và công cụ chẩn đoán hỗ trợ mới nhất các thành phần, ngành công nghiệp công nghệ và tiêu chuẩn. Cả hai công cụ được thiết kế để thu thập và trình bày số tiền tối đa có thể thông tin về phần cứng của máy tính mà làm cho họ thích hợp cho người dùng tìm kiếm thông tin Cập Nhật trình điều khiển, máy tính nhà sản xuất, tích hợp hệ thống và chuyên gia kỹ thuật. Truy cập thông tin được trình bày trong một hình thức hợp lý và dễ hiểu và có thể được xuất khẩu vào nhiều loại hình báo cáo.

Tổng quan

HWiNFO32 là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Martin Malik.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.733 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HWiNFO32 là 5.90, phát hành vào ngày 16/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.90, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

HWiNFO32 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của HWiNFO32 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HWiNFO32!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.733 UpdateStar có HWiNFO32 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản